Quy trình thực hiện dự án có sử dụng đất sử dụng vốn doanh nghiệp (dự án phức hợp, nhà ở, trung tâm thương mại, showroom)

 1. TIẾP CẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Theo Điều 29 Luật Đầu tư 2020,  Nhà đầu tư  được tiến hành thông qua 04 hình thức thực hiện dự án đầu tư như sau:

Thứ nhất, Nhà đầu tư đấu giá QSDĐ để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất;

Thứ hai, Nhà đầu tư đấu thầu dự án có sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất;

Thứ ba, Nhà đầu tư đã có QSDĐ;

Thứ tư, Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án.

Picture1 2. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Gồm 4 bước lớn:

Bước 1: Điều chỉnh QHPK 1/2000 (nếu có);

Bước 2: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư:

 1. Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và đánh giá sơ bộ tác động môi trường;
 2. Chấp thuận chủ trương đầu tư;
 3. Lựa chọn nhà đầu tư sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư;
 4. Lựa chọn nhà đầu tư đồng thời chấp thuận chủ trương đầu tư;
 5. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (không bắt buộc);
 6. Ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghãi vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án.

Bước 3: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch Tổng mặt bằng

 1. Lập, trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500;
 2. Lập, trình thẩm định, phê duyệt đồ án quý hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500;
 3. Bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình;
 4. Thẩm duyệt PCCC đồ án quy hoạch xây dựng đô thị;
 5. Chấp thuận độ cao cao trình.

Bước 4: Báo cáo Nghiên cứu khả thi

 1. Khảo sát xây dựng;
 2. Lập báo cóa nghiên cứu khả thi;
 3. Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật;
 4. Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi;
 5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)/Giấy phép môi trường;
 6. Ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở;
 7. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi;
 8. Phê duyệt Quyết định đầu tư.
 • GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Bước 5: Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở:

 1. Lập, thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở;
 2. Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC
 3. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng.

Bước 6: Cấp giấy phép xây dựng

Bước 7: Thi công xây dựng công trình

Bước 8: Kinh doanh, quản lý và vận hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ