Category Archives: Bài viết

SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH BÁNH NGỌT (SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM)

Căn cứ vào Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2020thì sản xuất, kinh doanh thực phẩm là ngành nghề có điều kiện. Bên cạnh đó, căn cứ Điều 11 Nghị định 15/2018/NĐ-CPquy định như sau: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Cơ sở sản xuất, kinh…

Picture1

Quy trình thực hiện dự án có sử dụng đất sử dụng vốn doanh nghiệp (dự án phức hợp, nhà ở, trung tâm thương mại, showroom)

TIẾP CẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Theo Điều 29 Luật Đầu tư 2020,  Nhà đầu tư  được tiến hành thông qua 04 hình thức thực hiện dự án đầu tư như sau: Thứ nhất, Nhà đầu tư đấu giá QSDĐ để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất; Thứ hai, Nhà đầu…

Liên hệ